POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

El CLUB NAUTIC SA RAPITA és un port esportiu situat en un enclavament d'insubstituïble valor ecològic al costat de les platges verges del sud de la illa de Mallorca, i enfront del parc nacional de l'archipiélag de Cabrera. Desde la seva construcció en els anys 70, ha anat actualitzant-se amb la finalitat de complir amb les necessitats i expectatives de socis i usuaris. En l'actualitat, compte amb 470 amarraments, varadero, estació de subministrament de carburant, escola de vela, organització de regates, serveis nàutics, restauració, entre altres.

Conscients que per a la millora contínua es requereix una gestió basada en criteris de Qualitat i protecció del medi ambient, s'ha implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi ambient, basat en les Normes internacionals ISO 9001, ISO 14001 i la norma UNE 188004 de Serveis turístics en instal·lacions nàutic esportives.

Per la correcta implantació i aplicació del Sistema es necessita la implicació de tots els estaments de l'Organització, tant de la Direcció com de totes les persones que treballen en el Club Nàutic Sa Ràpita , i que s'adoptin els següents compromisos:

  • Dotar a l'Organització dels recursos humans i tècnics apropiats per assegurar la Qualitat en la gestió dels nostres serveis, intentant aconseguir sempre la màxima satisfacció dels nostres usuaris.
  • Establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per prevenir la contaminació i disminuir l'impacte ambiental dels nostres processos en l'entorn.
  • Complir amb els requisits legals reglamentaris que ens afecten i aquells assumits de forma voluntària.
  • Fomentar la realització d'activitats nàutico-esportives o de interés social que promocionin el Club i el turisme de la zona.
  • Millorar la gestió interna i crear un clima favorable de treball, formant i motivant al personal en el seu desenvolupament professional i personal, així com potenciar la seva actitud de treball en equip.
  • Definir anualment uns objectius específics relacionats amb la Qualitat i el Medi ambient, que afectin a totes les activitats de l'Organització, col·laborant en la Millora Contínua del Club.
  • Delegar en el Responsable de Qualitat i Medi ambient del Sistema de Gestió Integrat, les funcions i responsabilitats necessàries per gestionar i verificar periòdicament el Sistema.
  • Revisar anualment la Política per assegurar la seva vigència i contínua adaptació als fins i objectius de l'Organització.

La Direcció del CLUB NAUTIC SA RAPITA confia en la participació de tots per el manteniment d'aquesta política i la seva difusió.


Sa Ràpita, 1 de gener de 2012      

Miguel Sunyer i Riera
President CLUB NAUTIC SA RAPITA.

Torna a qualitat i medi ambient

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal