Recollida Selectiva

GESTIÓ DE RESIDUS

GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS

RESIDUS QUÈ SEPARAR? CONTENIDOR SITUACIÓ
Tubs fluorescents Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri Caixa de tubs fluorescents Marineria
Aerosols Envasos d’esprai o aerosols Contenidor d’aerosols Marineria
Residus electrònics Materials electrònics que ja no siguin d’utilitat Caixa de residus electrònics Marineria
Piles alcalines Piles usades Contenidor de piles Punt verd
Medicaments Medicaments caducats o que no s’hagin d’utilitzar Caixa de medicaments Oficina

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS

RESIDUS QUÈ SEPARAR? CONTENIDOR SITUACIÓ
Paper i cartró Paper i cartró Contenidor blau per a paper i cartró Punt verd
Vidre no retornable Envasos de vidre Contenidor verd per a vidre Punt verd
Envasos lleugers Envasos lleugers de plàstic, llaunes i brics Contenidor groc per a plàstic Punt verd
Restes de deixalles Restes orgàniques i restes de deixalles no perilloses Contenidores verds per a residus orgànics Tot el port
Aigües residuals d’embarcacions Aigües residuals de les embarcacions Bomba d’extracció d’aigües residuals Estació carburant
Residus metàl·lics no contaminats Residus metàl·lics i residus especialment voluminosos no contaminats Contenidor groc per a residus metàl·lics Punt verd

Torna a qualitat i medi ambient

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal