Regata

T.PRESIDENT 2019

20-10-2019Inscripciones a traves de la pag. www.cnarenal.com

fecha limite 13 octubre

Resultats de la regata

Inscripció a la regata

Embarcació
Tripulació

Accept sotmetre’m al Reglament de regates de vela de l’ISAF, a les regles de classe, a l’anunci de regates i a les instruccions de regata. Admet les penalitzacions que em puguin imposar i altres accions que es puguin prendre d’acord amb aquestes regles, supeditades a les apel·lacions i a les revisions que s’hi preveuen, així com decisions definitives en qualsevol dels assumptes relatius a aquestes regles, i accept que cap jutjat o tribunal no les conegui.Reconec que, tal com indica la regla fonamental 4 de la part 1 del Reglament de regates de vela de l’ISAF, som responsable exclusiu de decidir si surt o no o si continuu la regata, i accept que cap jutjat o tribunal no conegui qualsevol assumpte relatiu a aquesta decisió i les conseqüències que tingui.

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal