WebcamObrir streaming de vídeo

Per poder utilitzar aquesta webcam necesitarà tenir instalat el reproductor VLC player (o altre software compatible amb RTSP)


Si l'enllaç superior no executa el seu reproductor, pot obrir des del programa (VLC) el següent mitjà:
rtsp://admin:altai1101@88.12.43.237:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

www.cnrapita.com

Explanada del Port, s/n - 07639 - Sa Rapita - Campos (Mallorca) - Tel. 971 64 00 01 Nota legal